ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 15ರಂದು ನಡೆಯುವ “ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ದಿನಾಚರಣೆ”ಯನ್ನು ಆಂದೋಲನದ ರೀತಿ ಆಚರಿಸುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ