2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ನ (Freshers) ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (ಸಿಬಿಸಿಎಸ್) ಪದ್ಧತಿ) ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗೆ