Next Generation Sequencing and Data Analysis ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಇನ್ಸ್‍ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್‍ಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಂ ವತಿಯಿಂದ