ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮಪಾಲನಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
 • ವಿ.ವಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೇಂದ್ರ
 • ಕ್ರೀಡೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ)
 • ಯುಜಿಸಿ-ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ (NET) ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ
 • ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರ 
 • ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಖಾತ್ರಿ ಘಟಕ(IQAC)
 • ಪ್ರಸಾರಾಂಗ
 • ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡ ಘಟಕ
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೆಡೆಟ್ ಕಾಪ್ರ್ಸ್/ರಾಷ್ಟೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವೆ
 • ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ
 • ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
 • ಡಾ. ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೇಂದ್ರ
 • ವಿ.ವಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ
 • ವಿ.ವಿ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ
 • ವಿ.ವಿ. ನಿಲಯ- ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿನಿಮಯ ಘಟಕ
 • ಜಾನಪದ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ
 • ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ
 • ಗಾಂಧಿ ಭವನ
 • ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ
 • ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮಾನವ ನೈತಿಕ ಸಮಿತಿ
 • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ (SPARSH)
 • UGC-Ragging  ವಿರೋಧಿ ದೂರು ಆನ್‍ಲೈನ್ ನೊಂದಣಿ ಸೌಕರ್ಯ  
 • ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ (ಸಿಪಿಡಿಪಿಎಸ್)
 • ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗ (ಐಸಿಡಿ)