ಕೋರ್ಸುಗಳ ವಿವರ

Courses Duration Eligibility criteria
1 ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂ.ಎ. ಪದವಿ  2 ವರ್ಷಗಳು ಬಿ.ಎ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ /ಐಚ್ಛಿಕ ವಾಗಿ ಓದಿರುಬೇಕು
ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಪದವಿ - ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 55% (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡ, ಕೆಟಗರಿ-1 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 50%) ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು