ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ 1949ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗವು ದೇಶದಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗವು 1974ರಲ್ಲಿ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು 1990ರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕಾರ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲು ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರೊ. ಎ.ಆರ್. ವಾಡಿಯ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರೊ. ಯಮುನಚಾರ್ಯ,   ಪ್ರೊ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಪ್ರೊ. ಸಿ.ಪಾರ್ವತಮ್ಮ, ಪ್ರೊ. ಕೆ.ವಿ. ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ, ಪ್ರೊ. ಸದಾಶಿವಯ್ಯ,   ಪ್ರೊ. ಕೆ.ಎನ್.ಸೋಮಯ್ಯರವರು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನೆಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

2.ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೋರ್ಸುಗಳ ವಿವರ: 

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂ.ಎ. ಪದವಿ 

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಪದವಿ