ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಕಾಯ

  1. ಎಂಕಾಂ,  (ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು)-(ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಯಂ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ)
  2.   ಎಂ.ಬಿ.ಎ  ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮಎಂ.ಬಿ.ಎ-KEA ಮೂಲಕ
  3. ಎಂ.ಫಿಲ್ : ವಾಣಿಜ್ಯ(ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ)
  4. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲಮೋ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, Retail Supply & Chain Management Professional Diploma in Tax Management ( ಬಹದ್ದೂರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸಸ್(BIMS) ನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಶಿಕ್ಷಣ). ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ)
  5. ವೃತ್ತಿಪರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ: ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಿರ್ವಹಣೆ, ತೆರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (BIMS).

ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗಗಳು