ಕುಲಸಚಿವರು

ಪ್ರೊ. ಲಿಂಗರಾಜ ಗಾಂಧಿ

ಹುದ್ದೆ

ಕುಲಸಚಿವರು

ದೂರವಾಣಿ 

2419361

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ 

registrar@uni-mysore.ac.in

ಪ್ರೊಫೈಲ್(CV)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
 
 

 ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 

ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕಶ್ರೀ. ಚೆನ್ನಕೇಶವPh: 2419361
ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣPh: 2419222